preskoči na sadržaj
vijesti

NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA

„PETAR ZRINSKI“ ŠENKOVEC

M.Tita 21, Šenkovec

40000 Čakovec

Klasa: 112-01/20-01/15

Urbroj: 2109-47-20-478

Šenkovec, 5.10.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17,.68/18, 98/19 i 64/20.) članka 13.Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) školske ustanove ravnatelj Osnovne škole „Petar Zrinski“ Šenkovec, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 1. Učitelj razredne nastave  -  2 izvršitelj/ica na određeno, puno  radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 2. Učitelj matematike –1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno  radno vrijeme, 22 sata ukupnog tjednog radnog vremena
 3. Učitelj informatike –1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno  radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 4. Učitelj njemačkog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 5. Kuhar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 6.  Spremač – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

  :: opširnije :: 


objavio: Lidija Matoša  datum: 5. 10. 2020. 15:54

Obavijest

OBAVIJEST KANDIDATIMA  KOJI SU SUDJELOVALI U JAVNOM POZIVU

ZA POMOĆNIK/POMOČNICA U NASTAVI OBJAVLJENOM 21.8.2020.

Obavještavamo Vas da je na objavljen javni poziv na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole dana 21. kolovoza 2020.  za radno mjesto pomoćnik/pomoćnica u nastavi učenicima s teškoćama u razrednoj nastavi izabrani kandidat:

 1. Elvira Klun Brumec

                                                                                                                                                                                                           Ravnatelj škole:

                                                                      Vladimir Novak, mag.mus.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Lidija Matoša  datum: 7. 9. 2020. 15:13

JAVNI POZIV

OSNOVNA ŠKOLA „PETAR ZRINSKI“ ŠENKOVEC

Šenkovec, M.Tita 21

40 000 Čakovec

Klasa:112-01/20-01/8

Ur.broj: 2109-47-20-332

Šenkovec, 21. kolovoza 2020.

 

        Temeljem projekta „ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI u Međimurskoj županiji“ za školsku godinu 2020./2021.  Osnovna škola „Petar Zrinski“ Šenkovec raspisuje

JAVNI POZIV

za zapošljavanje pomoćnike/pomoćnice u nastavi i to:

 1. Pomoćnik/pomoćnica u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju  u razrednoj  nastavi – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – do 5 sati dnevno, na određeno vrijeme

Uvjeti:

Pomoćnik treba udovoljavati kriterije prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/19 i 22/20.)

- završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

 -da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (Uvjerenje ne starija od 6 mjeseci)

  :: opširnije :: 


objavio: Lidija Matoša  datum: 21. 8. 2020. 17:15

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavamo Vas da je na objavljen natječaj na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole dana 5.veljače 2020.

 1.  za radno mjesto učitelj/ica engleskog jezika –puno, određeno radno vrijeme – do povratka radnice na rad izabrana je Janja Kopačević

 

                                                                 Ravnatelj škole:

                                                                        Vladimir Novak, mag.mus. 

  :: opširnije :: 


objavio: Lidija Matoša  datum: 9. 3. 2020. 11:16

Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA

„PETAR ZRINSKI“ ŠENKOVEC

M.Tita 21, Šenkovec

40000 Čakovec

Klasa: 112-01/20-01/4

Urbroj: 2109-47-20-60

Šenkovec,5.2.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17. i 68/18.)članka 13.Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) školske ustanove ravnatelj Osnovne škole „Petar Zrinski“ Šenkovec, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Učitelj engleskog jezika -  1 izvršitelj/ica na određeno, puno  radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
  :: opširnije :: 


objavio: Lidija Matoša  datum: 5. 2. 2020. 15:15

Natječaj za ravnatelja/icu Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) i članka 61 Statuta,  Školski odbor Osnovne škole „Petar Zrinski“ Šenkovec raspisuje:

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:


1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona


2) uvjete propisane člankom 106.ovoga Zakona,


3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1. )

  :: opširnije :: 


objavio: Lidija Matoša  datum: 3. 1. 2020. 07:58

Obavijest

OSNOVNA ŠKOLA

„PETAR ZRINSKI“ ŠENKOVEC

Klasa:112-01/19-01/15

Urbroj:2109-47-19-595

Šenkovec, 31.10.2019.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SUDJELOVALI U NATJEČAJU ZA RADNA MJESTA  OBJAVLJENOM DANA 10.10.2019.

 

    Obavještavamo Vas da je na objavljen natječaj na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole dana 10.listopada  kolovoza 2019.

 1.  za radno mjesto učitelj/ica likovne kulture – neodređeno nepuno radno vrijeme od 31 sat tjedno izabrana je Neda Madjar
 2. za radno mjesto stručni suradnik/ica  – puno određeno radno vrijeme - do povratka radnice sa rodiljnog i roditeljskog dopusta  izabrana je Iva Kovačić
 3. za radno mjesto kuhar/ica  – na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno  izabrana je Renata Munđar
 4. za radno mjesto spremač/ica  – na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno  izabrana je Renata Munđar
 5. za radno mjesto spremač/ica  – na puno određeno  radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja izabrana je Nevenka Ajvaz                                                                                                                                                                        Ravnatelj škole:

                                                                                                                                                                                      Vladimir Novak, mag.mus.  

  :: opširnije :: 


objavio: Lidija Matoša  datum: 4. 11. 2019. 16:20

Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA

„PETAR ZRINSKI“ ŠENKOVEC

M.Tita 21 Šenkovec

40000 Čakovec

Klasa: 112-01/19-01/14

Urbroj: 2109-47-19-552

U Šenkovcu, 10.10.2019.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08, 86./09, 92/10., 105/10. , 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.)  Osnovna škola „Petar Zrinski“ Šenkovec raspisuje

 

NATJEČAJ

                                             za prijam zaposlenika u radni odnos       

 

 1. Učitelj/ica likovne kulture: nepuno radno vrijeme od 31 sat tjedno, na neodređeno vrijeme  - 1 izvršitelj

 

 1. Stručni suradnik/stručna suradnica logoped: puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, na određeno vrijeme do povratka radnice sa rodiljnog i roditeljskog dopusta - 1 izvršitelj

 

 1. Kuhar/ica: nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj

 

 1. Spremač/spremačica: nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, na neodređeno vrijeme – 1  izvršitelj

 

 1. Spremač/spremačica: puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja – 1  izvršitelj

 

  :: opširnije :: 


objavio: Lidija Matoša  datum: 10. 10. 2019. 20:18

Pomoćnik/pomoćnica u nastavi

OSNOVNA ŠKOLA „PETAR ZRINSKI“ ŠENKOVEC

Šenkovec, M.Tita 21

40 000 Čakovec

Klasa:112-01/19-01/4

Ur.broj: 2109-47-19-390

Šenkovec, 23. kolovoza 2019.

 

        Temeljem projekta „ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI u Međimurskoj županiji“ za školsku godinu 2019./2020.  Osnovna škola „Petar Zrinski“ Šenkovec raspisuje

JAVNI POZIV

za pomoćnike/pomoćnice u nastavi i to:

 1. Pomoćnik/pomoćnica u nastavi učenicima s teškoćama u predmetnoj nastavi – 1 izvršitelja, nepuno radno vrijeme – do 6 sati dnevno, na određeno vrijeme
  :: opširnije :: 


objavio: Lidija Matoša  datum: 23. 8. 2019. 11:30

Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA

„PETAR ZRINSKI“ ŠENKOVEC

M.Tita 21 Šenkovec

40000 Čakovec

Klasa: 112-01/19-01/3

Urbroj: 2109-47-19-389

U Šenkovcu, 23.8.2019.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08, 86./09, 92/10., 105/10. , 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) Osnovna škola „Petar Zrinski“ Šenkovec raspisuje

 

NATJEČAJ

                                             za prijam zaposlenika u radni odnos      

 

 1. Učitelj/ica Razredne nastave – za radno mjesto u produženom boravku,  puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, na određeno vrijeme do 17.6.2020.  - 1 izvršitelj

 

 1. Učitelj/ica Razredne nastave – za radno mjesto u produženom boravku,  nepuno radno vrijeme od 20 sata tjedno, na određeno vrijeme do 17.6.2020.  - 1 izvršitelj

 

  :: opširnije :: 


objavio: Lidija Matoša  datum: 23. 8. 2019. 11:29
» Arhiva naših vijesti    
 


Škola za život


E-DNEVNIK

Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Wikipedia

 
   


Anketa
Mislite li da ćete u ovoj školskoj godini postići bolji uspjeh nego u prošloj?

Linkovi
Lista linkova je prazna

Vaša pitanja
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Prometna Učilica

preskoči na navigaciju